Patiëntenbrochure HCM

brochure HCM

Het biofarmaceutische bedrijf Bristol Myers Squibb en de Stichting Cardiomyopathie Onderzoek Nederland hebben de handen ineen geslagen om een patiëntenbrochure samen te stellen voor families belast met de hartziekte HCM.

Deze brochure informeert over de aandoening Hypertrofische Cardiomyopathie (afgekort HCM) en is bestemd voor mensen met HCM en hun naasten.

Waar kunt u terecht voor antwoorden?

Er is bij u, of een naaste, Hypertrofische Cardiomyopathie (HCM) vastgesteld. Dat is vast een ingrijpend bericht geweest, dat grote impact op uw leven kan hebben. U heeft waarschijnlijk tal van vragen. Waar kunt u terecht voor antwoorden en hulp? Hoe ziet het leven met HCM eruit en hoe vindt u uw weg daarin?

Perspectieven met HCM

Met deze brochure willen wij u optimaal informeren over het ziektebeeld HCM. Er wordt o.a. beschreven welke onderzoeken u moet ondergaan, welke impact de diagnose voor u en uw familieleden kan hebben, zoals erfelijkheid, en wat u in de toekomst kunt verwachten. Ook de mogelijkheden om uw ziektebeloop gunstig te beïnvloeden komen aan bod. Hopelijk helpt deze informatie u om grip te krijgen op uw aandoening.

De brochure geeft algemene informatie en gaat niet in op uw specifieke situatie. Met deze informatie kunt u bijvoorbeeld uw gesprekken met uw arts goed voorbereiden. U kunt deze informatie ook door uw naasten laten lezen, zodat zij ook geïnformeerd zijn en u goed kunnen helpen, mocht dan nodig zijn.


• Bekijk de brochure en lees deze blog verder op de website van de Stichting Cardiomyopathie Onderzoek Nederland.